Prezentul Acord de utilizare (în continuare - Acordul) reglementează relația dintre administrarea https://healthy-food-near-me.com portal (în continuare - Administrația) și o persoană (în continuare - Utilizatorul) pentru a posta anunțuri, recenzii, mesaje text (în continuare - Materialele) pe site-ul internet pe adresa https: //www.healthy-food-near-me .com / (denumit în continuare Site), precum și pentru orice altă utilizare a acestui site. Un utilizator este recunoscut ca o persoană care a aderat în mod corespunzător la prezentul Acord de utilizare și a trimis unul sau mai multe Materiale pentru postare pe Site. Regulile sunt elaborate ținând seama de legislația actuală a Ucrainei.

Puncte cheie:

 • Administrația site-ului stabilește regulile de conduită și își rezervă dreptul de a cere implementarea acestora de la vizitatori.
 • Textul Acordului este afișat Utilizatorului la înregistrarea pe Site. Acordul va intra în vigoare după ce Utilizatorul își exprimă consimțământul față de termenii săi sub forma Utilizatorului care setează bifa de lângă câmpul „Accept termenii contractului de utilizare” în timpul înregistrării.
 • Administrația acceptă materialele pentru plasare numai după ce utilizatorul se alătură, care le adaugă, la prezentul acord.
 • Ignorarea regulilor nu scutește de necesitatea implementării acestora. Plasarea oricărui mesaj pe site înseamnă în mod automat acceptarea acestor reguli și necesitatea de a le respecta.
 • Administrarea site-ului oferă utilizatorului posibilitatea de a-și posta gratuit materialele pe portalul https://healthy-food-near-me.com.
 • Utilizatorul plasează materialele sale pe site și, de asemenea, transferă administrației dreptul de a oferi acces larg la materiale în cadrul acestei resurse fără a plăti nicio taxă.
 • Utilizatorul este de acord că Administrația are dreptul să posteze pe paginile care conțin Materiale pentru Utilizatori, bannere publicitare și anunțuri, să modifice Materiale în scopul publicității.
 • Prin înregistrarea pe site sau prin utilizarea diferitelor servicii ale site-ului, care implică necesitatea ca Utilizatorul să își transfere datele personale, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal ”

Utilizarea resurselor:

 • Oricine se înregistrează sub o poreclă unică cu adresa de e-mail validă poate folosi resursele interactive ale site-ului.
 • Fiecare vizitator al site-ului poate posta comentarii pe site cu o indicație în câmpul special „Nume” al numelui sau pseudonimului său real („poreclă”).
 • Administrația este de acord să utilizeze adresele de e-mail ale utilizatorilor înregistrați ai site-ului exclusiv pentru trimiterea de mesaje de pe site (inclusiv mesaje referitoare la activarea / dezactivarea contului de utilizator de pe site) și în niciun alt scop.
 • Cu excepția cazului în care se stabilește altfel, toate proprietățile personale și drepturile de proprietate asupra Materialului aparțin Utilizatorului care le-a postat. Utilizatorul este avertizat cu privire la răspunderea stabilită pentru utilizarea și plasarea ilegală a lucrărilor altor persoane stabilite de legislația actuală a Ucrainei. În cazul în care se stabilește că Utilizatorul care a postat materialele nu este titularul drepturilor lor de autor, aceste materiale vor fi eliminate din accesul publicului la prima cerere a titularului legal al drepturilor de autor în termen de trei zile de la primirea unei notificări scrise (cerere) prin poștă (nu electronică).
 • Utilizatorul poate solicita de la Administrație dezactivarea contului său pe Site. Dezactivarea trebuie înțeleasă ca blocarea temporară a unui cont de utilizator cu păstrarea acestuia (fără ștergerea informațiilor despre utilizator din baza de date a site-ului). Pentru a dezactiva un cont, utilizatorul trebuie să scrie o scrisoare către serviciul de asistență al site-ului din căsuța poștală în care contul utilizatorului a fost înregistrat cu o cerere de dezactivare a contului.
 • Pentru a restabili înregistrarea pe site (activarea contului), utilizatorul trebuie să scrie o scrisoare către serviciul de asistență al site-ului cu o cerere de activare a contului de utilizator din căsuța poștală în care a fost înregistrat contul de utilizator.

Resurse interactive ale site-ului:

 • Resursele interactive ale site-ului sunt destinate schimbului de opinii cu privire la subiectele stabilite în subiectul resursei.
 • Participanții la resursele interactive ale site-ului își pot crea propriile mesaje text, precum și pot comenta și schimba opinii cu privire la subiectul unui mesaj publicat de alți utilizatori, respectând aceste reguli și legile Ucrainei.
 • Nu este interzis, dar nu mesajele de bun venit care nu au legătură cu subiectele discutate.

Pe site sunt interzise:

 • Solicită schimbarea violentă sau răsturnarea ordinii constituționale sau preluarea puterii de stat; solicită schimbarea frontierelor administrative sau a frontierelor de stat ale Ucrainei, încălcarea ordinii instituite de Constituția Ucrainei; solicită pogromuri, incendiere, distrugerea bunurilor, confiscarea clădirilor sau structurilor, evacuarea forțată a cetățenilor; solicită agresiunea sau izbucnirea conflictului militar.
 • Insulte directe și indirecte ale oricui, în special politicieni, oficiali, jurnaliști, utilizatori ai resurselor, inclusiv afilieri etnice, etnice, rasiale sau religioase, precum și declarații șovine.
 • Observații obscene, expresii de natură pornografică, erotică sau sexuală.
 • Orice comportament abuziv față de autorii articolelor și toți participanții la resursă.
 • Declarații al căror scop este de a provoca în mod intenționat o reacție ascuțită a altor participanți la resursă.
 • Publicitate, mesaje comerciale, precum și mesaje care nu au o încărcătură de informații și nu se referă la subiectul resursei, cu excepția cazului în care a fost obținută o permisiune specială de la un astfel de site pentru reclame sau mesaje.
 • Orice mesaje și alte acțiuni care sunt interzise de legislația Ucrainei.
 • Uzurparea identității unei alte persoane sau a reprezentantului unei organizații și/sau comunități fără drepturi suficiente, inclusiv pentru angajații și proprietarii portalului https://healthy-food-near-me.com, precum și inducerea în eroare cu privire la proprietățile și caracteristicile oricărui entitati sau obiecte.
 • Plasarea materialelor pe care Utilizatorul nu are dreptul să le pună la dispoziție prin lege sau conform oricărei relații contractuale, precum și materiale care încalcă drepturile asupra oricărui brevet, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate și / sau drepturi de autor și legat de el drepturile unui terț.
 • Plasarea de informații publicitare neautorizate în mod special, spam, scheme de „piramide”, „scrisori de fericire”; materiale care conțin coduri de computer concepute pentru a încălca, distruge sau limita funcționalitatea oricărui computer sau echipament sau programe de telecomunicații, pentru a permite accesul neautorizat, precum și numere de serie la produse software comerciale, autentificări, parole și alte mijloace pentru a obține acces neautorizat la resursele plătite în internet.
 • Încălcarea intenționată sau accidentală a oricăror legi locale, de stat sau internaționale aplicabile.

Moderare:

 • Resursele interactive (comentarii, recenzii, anunțuri, bloguri etc.) sunt post-moderate, adică moderatorul citește mesajele după ce sunt postate pe resursă.
 • Dacă moderatorul, după ce a citit mesajul, consideră că acesta încalcă regulile resursei, are dreptul să îl șteargă.

Dispoziții finale:

 • Administrația își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli. În acest caz, mesajul corespunzător despre modificări va fi publicat pe site.
 • Administrarea site-ului poate priva dreptul de a utiliza site-ul unui membru care încalcă în mod sistematic aceste reguli.
 • Administrarea site-ului nu este responsabilă pentru declarațiile utilizatorilor site-ului.
 • Administrația este întotdeauna pregătită să ia în considerare dorințele și sugestiile oricărui membru al site-ului cu privire la funcționarea resursei.
 • Responsabilitatea pentru mesajele de pe site revine participantului care le-a postat.
 • Administrația încearcă să asigure buna funcționare a site-ului. Cu toate acestea, nu este responsabil pentru pierderea completă sau parțială a Materialelor postate de Utilizator și calitatea sau viteza insuficientă a serviciului.
 • Utilizatorul este de acord că este pe deplin responsabil pentru Materialele postate de acesta pe Site. Administrația nu este responsabilă pentru conținutul materialelor și conformitatea acestora cu cerințele legii, pentru încălcarea drepturilor de autor, utilizarea neautorizată a mărcilor pentru bunuri și servicii (mărci comerciale), numele companiilor și siglele acestora, precum și pentru eventualele încălcări a drepturilor terților în legătură cu plasarea de materiale pe site. În cazul revendicărilor terților legate de plasarea de materiale, Utilizatorul va soluționa aceste revendicări în mod independent și pe cheltuiala sa.
 • Acordul este un contract obligatoriu legal între Utilizator și Administrație și reglementează condițiile Utilizatorului de a furniza Materiale pentru postarea pe Site. Administrația se obligă să notifice Utilizatorul cu privire la revendicările terților cu privire la Materialele postate de Utilizator. Utilizatorul este de acord să acorde administrației dreptul de a publica materialul sau de a șterge materialul.
 • Toate disputele posibile privind Acordul sunt soluționate de legislația ucraineană.
 • Un utilizator care consideră că drepturile și interesele sale sunt încălcate din cauza acțiunilor Administrației sau ale terților în legătură cu postarea oricărui Material pe Site trimite o reclamație către serviciul de asistență. Materialul va fi imediat scos din accesul public la prima solicitare a deținătorului legal al drepturilor de autor. Acordul de utilizare poate fi modificat unilateral de către Administrație. Din momentul publicării versiunii modificate a Acordului pe site-ul https://healthy-food-near-me.com, https://healthy-food-near-me.com va notifica Utilizatorul cu privire la condițiile modificate ale Acordului. .

Posesorii drepturilor de autor

Dacă sunteți deținătorul drepturilor de autor al unuia sau altui material aflat pe site-ul https://healthy-food-near-me.com și nu doriți ca materialul dvs. să fie disponibil în continuare gratuit, portalul nostru este gata să vă ajute la eliminarea acestuia. sau discutați condițiile de furnizare a acestui material către utilizatori. Pentru a face acest lucru, trebuie să contactați redacția prin e-mail support@https://healthy-food-near-me.com

Pentru a rezolva toate problemele cât mai curând posibil, vă rugăm să ne furnizați dovezi documentare ale drepturilor dvs. asupra materialelor protejate prin drepturi de autor: un document scanat cu un sigiliu sau alte informații care vă permit să vă identificați în mod unic ca titular al dreptului de autor al acestui material.

Toate cererile primite vor fi luate în considerare în ordinea în care sunt primite. Dacă este necesar, vă vom contacta.