Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Rugăciunea cea mai puternică este cea care vine din adâncul sufletului, chiar din inimă și este susținută de mare dragoste, sinceritate și dorință de a ajuta. Prin urmare, cele mai puternice rugăciuni sunt materne.

Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Părinții își iubesc copiii dezinteresat și necondiționat, îi iubesc pur și simplu pentru ceea ce sunt. Mamele își doresc întotdeauna copilului lor numai binele, sănătatea și toate binecuvântările pământești. Când o mamă se întoarce sincer către Dumnezeu pentru copilul ei, energia ei se îmbină cu credința și se poate întâmpla un adevărat miracol.

Rugăciunea mamei pentru copii

Rugăciunea Mamei către Dumnezeu

Dumnezeu! Făcător al tuturor făpturii, aplicând milostivire la milă, M-ai învrednicit să fiu mama unei familii; Harul Tău mi-a dat copii și îndrăznesc să spun: ei sunt copiii Tăi! Pentru că le-ai dat viață, i-ai reînviat cu suflet nemuritor, i-ai reînviat prin botez pentru viață după voia Ta, i-ai înfiat și i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Rugăciunea mamei pentru fericirea copiilor

Părinte al bunătății și al tuturor milei! Ca părinte, le-aș dori copiilor mei abundență de binecuvântări pământești, le-aș dori binecuvântări din roua cerului și din grăsimea pământului, dar să fie voia Ta sfântă cu ei! Aranjează-le soarta după bunăvoința Ta, nu-i lipsește de pâinea lor zilnică în viață, trimite la ei tot ce este necesar la timp pentru dobândirea veșniciei binecuvântate; fii milostiv cu ei când păcătuiesc împotriva ta; nu le atribui păcatele tinereții și ignoranța lor; adu-le inimi smerite când se împotrivesc călăuzirii bunătății tale; pedepsește-i și ai milă de ei, îndreptându-i spre calea plăcută Ție, dar nu-i lepăda de pe fața Ta!

Acceptați cu bunăvoință rugăciunile lor; acordă-le succes în fiecare faptă bună; nu-ți întoarce fața de la ei în zilele suferinței lor, ca nu cumva ispitele lor să fie depășite de puterea lor. Acoperiți-i cu mila Ta; Fie ca Îngerul Tău să umble cu ei și să-i ferească de orice nenorocire și cale rea.

Rugăciunea părinților pentru copii

Cel mai dulce Isus, Dumnezeul inimii mele! Mi-ai dat copii după trup, ai Tăi sunt după suflet; Ai răscumpărat atât sufletul meu, cât și pe al lor cu sângele Tău neprețuit; de dragul sângelui tău dumnezeiesc, te implor, cel mai dulce Mântuitor al meu, cu harul tău atinge inimile copiilor (numelor) mei și ale nailor (numelor) mei, ocrotește-i cu frica ta dumnezeiască; ferește-i de înclinații și obiceiuri proaste, îndreaptă-i spre calea strălucitoare a vieții, adevărului și bunătății.

Decorează-le viața cu tot ce este bun și salvator, aranjează-le soarta ca și cum tu însuți ai fi bun și salvează-le sufletele cu propriile lor destine! Doamne Dumnezeul Parintilor nostri!

Dă-i copiilor mei (numele) și finilor mei (numele) o inimă dreaptă să păzească poruncile Tale, descoperirile Tale și legile Tale. Și fă totul! Amin.

Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Rugăciune puternică pentru copii

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în rugăciuni de dragul Maicii Tale Preacurate, ascultă-mă, păcătosă și nevrednică de robul Tău (nume).

Doamne, în mila puterii Tale, copilul meu (nume), miluiește-te și mântuiește-i numele de dragul Tău.

Doamne, iartă-i toate păcatele, voluntare și involuntare, săvârșite de el înaintea Ta.

Doamne, călăuzește-l pe adevărata cale a poruncilor Tale și luminează-l și luminează-l cu lumina Ta a lui Hristos, pentru mântuirea sufletului și vindecarea trupului.

Doamne, binecuvântează-l în casă, în jurul casei, pe câmp, la muncă și pe drum și în orice loc al stăpânirii Tale.

Doamne, mântuiește-l sub ocrotirea Sfântului Tău de un glonț zburător, săgeată, cuțit, sabie, otravă, foc, potop, de un ulcer de moarte și de moarte deșartă.

Doamne, ferește-l de dușmanii văzuți și invizibili, de tot felul de necazuri, rele și nenorociri.

Doamne, vindecă-l de toate bolile, curăță-l de orice murdărie (vin, tutun, droguri) și uşurează-i suferinţa mintală şi întristarea.

Doamne, dă-i harul Duhului Sfânt pentru mulți ani de viață și sănătate, castitate.

Doamne, dă-i binecuvântarea Ta pentru o viață de familie evlavioasă și o naștere evlavioasă.

Doamne, dăruiește-mi, nevrednic și păcătos slujitor al Tău, o binecuvântare părintească asupra copilului meu în diminețile, zilele, serile și nopțile viitoare, de dragul numelui Tău, căci Împărăția Ta este veșnică, atotputernică și atotputernică. Amin.

Doamne miluiește-te (de 12 ori).

Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Rugăciunea pentru copii I

Milostiv Doamne, Iisuse Hristoase, Îți încredințez copiii noștri pe care ni i-ai dăruit prin împlinirea rugăciunilor noastre.

Te rog, Doamne, mântuiește-i în moduri pe care Tu Însuți le cunoști. Salvați-i de vicii, de rău, de mândrie și nu lăsați să le atingă sufletele nimic din ceea ce este contrar Ție. Dar dă-le credință, dragoste și nădejde pentru mântuire și ei să fie vase alese ale Duhului Sfânt și calea vieții lor să fie sfântă și fără prihană înaintea lui Dumnezeu.

Binecuvântează-i, Doamne, că se străduiesc în fiecare minut al vieții lor să împlinească voia Ta sfântă, pentru ca Tu, Doamne, să poți rămâne mereu cu ei prin Duhul Tău Sfânt.

Doamne, învață-i să se roage Ție, pentru ca rugăciunea să le fie sprijinul și bucuria în durerile și mângâierea vieții lor, iar noi, părinții lor, să fim mântuiți prin rugăciunea lor. Fie ca îngerii tăi să-i protejeze mereu.

Fie ca copiii noștri să fie sensibili la durerea aproapelui lor și să împlinească porunca Ta de iubire. Iar dacă ei păcătuiesc, dă-le, Doamne, căință, iar Tu, în mila Ta nespusă, iartă-i.

Când viața lor pământească se termină, atunci du-i la Locașul Tău Ceresc, unde să conducă cu ei pe alți slujitori ai aleșilor Tăi.

Prin rugăciunea Preacuratei Maicii Tale a Maicii Domnului și a Veșnic Fecioarei Maria și a Sfinților Tăi (toate familiile sfinte sunt enumerate), Doamne, miluiește-ne și mântuiește-ne, căci ești slăvit cu Tatăl Tău fără Început și cu Preasfânta Ta Bună Viață- dând Duhul acum și în vecii vecilor și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea pentru copii II

Părinte Sfinte, Dumnezeule etern, orice dar sau orice bine vine de la Tine. Te rog cu sârguință pentru copiii pe care mi-a dăruit harul tău. Le-ai dat viață, i-ai reînviat cu suflet nemuritor, i-ai reînviat cu sfântul botez, pentru ca ei, după voia Ta, să moștenească Împărăția Cerurilor. Păzește-i după bunătatea Ta până la sfârșitul vieții lor, sfințește-i cu adevărul Tău, fie ca Numele Tău să fie sfințit în ei. Ajută-mă prin harul Tău să-i educ spre slava numelui Tău și spre folosul altora, dă-mi mijloacele necesare pentru aceasta: răbdare și putere.

Doamne, luminează-i cu lumina Înțelepciunii Tale, să Te iubească cu tot sufletul, cu tot gândul, să sădiască în inimile lor frică și aversiune față de orice fărădelege, să umble în poruncile Tale, să le împodobească sufletul cu castitate, sârguință. , îndelungă răbdare, onestitate; ferește-i cu neprihănirea Ta de calomnii, deșertăciuni, urâciune; stropiți cu roua harului Tău, să reușească în virtuți și sfințenie și să crească în favoarea Ta, în dragoste și evlavie. Îngerul păzitor să fie mereu alături de ei și să le ferească tinerețea de gândurile deșarte, de seducția ispitelor acestei lumi și de tot felul de defăimări viclene.

Dacă, totuși, când păcătuiesc împotriva Ta, Doamne, nu întoarce fața Ta de la ei, ci fii milostiv cu ei, trezește pocăința în inimile lor după mulțimea bunătăților Tale, curăță-le păcatele și nu-i lipsește de a Ta. binecuvântări, dar dă-le tot ce este necesar pentru mântuirea lor, mântuindu-i de orice boală, primejdie, necaz și întristare, umbrindu-i cu mila Ta în toate zilele acestei vieți. Doamne, mă rog Ție, dă-mi bucurie și bucurie pentru copiii mei și fă-mă să stau alături de ei la Judecata Ta de Apoi, cu îndrăzneala nerușinată să spun: „Iată-mă și copiii pe care mi i-ai dat, Doamne”. Să slăvim Numele Tău Preasfânt, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Rugăciunea pentru copii III

Dumnezeu și Tată, Creatorul și Păstratorul tuturor creaturilor! Săracii mei copii

nume

) cu Duhul Tău Sfânt, să aprindă în ei adevărata frică de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii și al prudenței nemijlocite, după care oricine acţionează, acea lauda rămâne în veci. Binecuvântează-i cu adevărata cunoaștere a Ta, ferește-i de orice idolatrie și doctrină falsă, fă-i să crească în credința adevărată și mântuitoare și în toată evlavia și să rămână în ei neîncetat până la sfârșit.

Dă-le o inimă și o minte credincioasă, ascultătoare și smerită, să crească în ani și în har înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sădiți în inimile lor dragoste pentru Cuvântul Tău Divin, astfel încât să fie evlavioși în rugăciune și închinare, respectuoși față de slujitorii Cuvântului și sinceri în acțiunile lor cu toate, sfioși în mișcările trupului, casți în morală, adevărați în cuvinte, credincioși în fapte, harnici in studii. fericiți în îndeplinirea îndatoririlor lor, rezonabili și neprihăniți față de toți oamenii.

Păzește-i de toate ispitele lumii rele și să nu-i corupă comunitatea rea. Nu-i lăsați să cadă în necurăție și necuritate, să nu-și scurteze viața pentru ei înșiși și să nu jignească pe alții. Protejează-i în orice pericol, ca să nu sufere moarte subită. Asigurați-vă că nu vedem în ei dezonoare și rușine, ci cinste și bucurie, pentru ca Împărăția Ta să se înmulțească cu ei și numărul credincioșilor să crească și să fie în cer în preajma mesei Tale, ca ramurile cerești de măslin și cu pe toți aleșii Îți vor răsplăti cinstea, lauda și slăvirea prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Rugăciunea pentru copii IV

Doamne Iisuse Hristoase, fii milă de copiii mei (nume). ține-i sub adăpostul Tău, acoperă-i de orice poftă vicleană, alungă de la ei orice vrăjmaș și potrivnic, deschide-le urechile și ochii inimii, dăruiește tandrețe și smerenie inimilor lor. Doamne, toți suntem creația Ta, ai milă de copiii (numele) mei și transformă-i la pocăință. Mântuiește, Doamne, și ai milă de copiii mei (numele) și luminează-le mințile cu lumina minții Evangheliei Tale și călăuzește-i pe calea poruncilor Tale și învață-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești al nostru Dumnezeu.

Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Rugăciuni pentru sănătatea copilului

Rugăciune către Isus Hristos pentru copii

Doamne Iisuse Hristoase, mila Ta să fie asupra copiilor mei (nume), ține-i sub adăpostul Tău, acoperă de tot răul, ia orice vrăjmaș de la ei, deschide-le urechile și ochii, dăruiește tandrețe și smerenie inimilor lor.

Doamne, toți suntem creațiile Tale, ai milă de copiii (numele) mei și transformă-i la pocăință. Mântuiește, Doamne, și ai milă de copiii mei (numele) și luminează-le mințile cu lumina minții Evangheliei Tale și călăuzește-i pe calea poruncilor Tale și învață-i, Părinte, să facă voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul nostru.

Rugăciunea către Treime

O, Prea Milostive Dumnezeule, Tată, Fiu și Suflet Sfânt, închinat și slăvit în Treimea Nedespărțită, privește cu milă la robul Tău (e) (ea) (numele copilului) obsedat de boală (o); iartă-i (ea) toate păcatele lui (ei);

dă-i (ea) vindecare de boală; redă-i (ei) sănătatea și puterea trupească; dă-i (ea) o viață lungă și prosperă, binecuvântările Tale pașnice și cele mai pașnice, pentru ca el (ea) împreună cu noi să aducă (a) rugăciuni de recunoștință Ție, Dumnezeul Atotgenerros și Creatorul meu. Preasfântă Maica Domnului, prin mijlocirea Ta atotputernică, ajută-mă să-l implor pe Fiul Tău, Dumnezeul meu, pentru vindecarea slujitorului (robilor) lui Dumnezeu (numele). Toți sfinții și Îngerii Domnului, rugați-vă lui Dumnezeu pentru slujitorul bolnav (bolnav) al (numelui) Său. Amin

Rugăciunile mamei pentru copii: pentru sănătate, protecție, noroc

Rugăciuni pentru protecția copiilor

Maica Domnului pentru protecția copiilor

O, Preasfântă Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, mântuiește și mântuiește sub adăpostul Tău copiii (numele), pe toți tinerii, fecioarele și pruncii, botezați și fără nume și purtați în pântecele mamei lor.

Acoperiți-i cu haina maternității Tale, păstrează-i în frica de Dumnezeu și în ascultare de părinții tăi, roagă-l pe Domnul meu și pe Fiul Tău, să le dea lucruri folositoare pentru mântuirea lor. Le încredințez grijii Tale Mamei, întrucât Tu ești Ocrotirea Divină a slujitorilor Tăi.

Născătoare de Dumnezeu, introduce-mă în chipul maternității Tale cerești. Vindecă rănile spirituale și trupești ale copiilor mei (nume), provocate de păcatele mele. Îmi încredințez copilul în întregime Domnului meu Iisus Hristos și al Tău, Preacurată, patronajul ceresc. Amin.

Rugăciune către cei șapte părinți din Efes pentru sănătatea copiilor

Sfinților șapte tineri din Efes: Maximilian, Iamblichus, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian și Antoninus. O, cei mai minunati șapte sfinți ai tinerilor, cetatea Efesului lauda și toată speranța universului!

Privește din înălțimea slavei cerești asupra noastră, cei care cinstim amintirea ta cu dragoste, și mai ales asupra pruncilor creștini, încredințați mijlocirii tale de la părinții tăi: coboară asupra ei binecuvântarea lui Hristos Dumnezeu, rekshago: lasă copiii să vină la Eu: vindecă-i pe cei bolnavi în ele, mângâie-i pe cei întristați; Păstrează-le inimile în curăție, umple-le de blândețe și plantează și întărește sămânța mărturisirii lui Dumnezeu în țara inimii lor, crește-le din putere în putere; și noi toți, sfânta icoană a venirii tale, moaștele tale sărutându-te cu credință și rugându-te cu căldură, încurajăm Împărăția Cerurilor să se îmbunătățească și acolo voci tăcute de bucurie să slăvească numele măreț al Preasfintei Treimi, al Tatălui și al Fiul și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Îngerul Păzitor pentru copii

Sfinte Înger Păzitor al copiilor mei (nume), acoperă-i cu acoperământul tău de săgețile demonului, de ochii seductorului și păstrează-le inimile în puritate îngerească. Amin.

RUGACIUNI PUTERNICE PENTRU COPII TAI - PST ROBERT CLANCY

Lasă un comentariu